200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಈತ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಾನೆ..!

ಅದು ಒಬ್ಬ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಮ್ಮಿ. ಹಾಗೆಂದು ಸತ್ತ...

ರಾತ್ರಿವೇಳೆ ಉಗುರುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಾರದಂತೆ… ಯಾಕೆಂದು ಗೊತ್ತೆ ?

ಜೀವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಗುರುಗಳು...

ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮದುಮಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಏಕೆಂದು ಗೊತ್ತೇ?

ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯುವ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ,ಮದುಮಗಳ...

ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳುಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ ವ್ಯಾಧಿಗಳು.

ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು...

by Pasha

ಯಾವ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬಣ್ಣಗಳಿಲ್ಲದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆ.. ಒಮ್ಮೆ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ.. ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು...