ಗಂಡನಿಗೆ ವಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ…ಏನು ಮಾಡಿದಳೆಂದು ಗೊತ್ತಾದರೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ..!!!

ಜನರು ಹಣಗಳಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೊರೆಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ....

18 ಮಾರ್ಚ್ ಯುಗಾದಿ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕಷ್ಟಗಳಂತೆ.!!

2018 ಯುಗಾದಿಯಿಂದ 2019 ಯುಗಾದಿ ವರೆಗೂ ಹನ್ನೆರಡೂ...

ಹಾವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತದಾ? ಹೊಡೆದ ಹಾವನ್ನು ಸಾಯಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರೆ…ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದಾ?

ಹಾವನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ…ಅದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ…ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ...

ಮಾನವರ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರವಿದೆ.! ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ .!

ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಇರುತ್ತದೆಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ...

ರಾತ್ರಿಹೊತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದವರು…ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರಂತೆ..! ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ??

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು ಕೆಲವರಿರುತ್ತಾರೆ....

ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ರೇಖೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ .!

ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರತದ ಅತಿ ಪುರಾತನ ವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ....