200 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಈತ ಈಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಾನೆ..!

ಅದು ಒಬ್ಬ ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಮಮ್ಮಿ. ಹಾಗೆಂದು ಸತ್ತ...

ಹಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ತುಂಡಾದರೂ,ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವೇನು?

ಈ ವಿಶ್ವವೇ ಅದ್ಭುತಗಳ ಆಗರ. ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ,ಅದರಲ್ಲಿ...

ನೀವು ಫೋನನ್ನು ಯಾವ ಕಿವಿಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಬಲಗಡೆ? ಎಡಗಡೆನಾ?

ಇಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ...

ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳುಗನುಸಾರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ ವ್ಯಾಧಿಗಳು.

ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು...

by Pasha

ಯಾವ ಬಣ್ಣದಿಂದ ಏನು ಲಾಭ ಆಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬಣ್ಣಗಳಿಲ್ಲದ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೆ.. ಒಮ್ಮೆ ಊಹಿಸಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ.. ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು...