ಆ ರಾತ್ರಿ ರೈಲು ಹತ್ತಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ.ಋತುಸ್ರಾವ.ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಹಿಂಸೆ.ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ… ಏಕಾಏಕಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಿಗೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ… ಬಳಿಕ..? ನೀವೇ ಓದಿ…