You Are Browsing ‘Astrology’ Category

ತಿಥಿ: ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿ – 10:03:21 ವರೆಗೆ, ತಿಂಗಳು ಅಮಾಂತ: ಶ್ರಾವಣ, ವಾರ: ಶುಕ್ರವಾರ | ಸಂವತ್: 2074 ನಕ್ಷತ್ರ: ಆರ್ದ್ರ – 21:04:00 ವರೆಗೆ, ಯೋಗ: ವಜ್ರ –...

ತಿಥಿ: ಕೃಷ್ಣ ನವಮಿ – 15:19:36 ವರೆಗೆ, ತಿಂಗಳು ಅಮಾಂತ: ಶ್ರಾವಣ, ವಾರ: ಬುಧವಾರ...

ತಿಥಿ: ಕೃಷ್ಣ ಅಷ್ಟಮಿ – 17:41:42 ವರೆಗೆ, ತಿಂಗಳು ಅಮಾಂತ: ಶ್ರಾವಣ, ವಾರ: ಮಂಗಳವಾರ...

ತಿಥಿ: ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮಿ – 19:47:35 ವರೆಗೆ, ತಿಂಗಳು ಅಮಾಂತ: ಶ್ರಾವಣ, ವಾರ: ಸೋಮವಾರ...

ಓಂ… ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಮಂತ್ರವಾಗಿಯೇ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಂಶೋಧಕರು...

ತಿಥಿ: ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮಿ – 22:58:48 ವರೆಗೆ, ತಿಂಗಳು ಅಮಾಂತ: ಶ್ರಾವಣ, ವಾರ: ಶನಿವಾರ...

ತಿಥಿ: ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಥಿ – 23:59:47 ವರೆಗೆ, ತಿಂಗಳು ಅಮಾಂತ: ಶ್ರಾವಣ, ವಾರ:...

ತಿಥಿ: ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯ – 24:35:34 ವರೆಗೆ, ತಿಂಗಳು ಅಮಾಂತ: ಶ್ರಾವಣ, ವಾರ: ಗುರುವಾರ...

ತಿಥಿ: ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಥಮ – 24:27:30 ವರೆಗೆ, ತಿಂಗಳು ಅಮಾಂತ: ಶ್ರಾವಣ, ವಾರ: ಮಂಗಳವಾರ...

ತಿಥಿ: ಶುಕ್ಲ ಹುಣ್ಣುಮೆ – 23:42:39 ವರೆಗೆ, ತಿಂಗಳು ಅಮಾಂತ: ಶ್ರಾವಣ, ವಾರ:...