You Are Browsing ‘Awareness’ Category

ನೀವು ವಿಮಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ.? ಇದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ?ವಿಮಾನವನ್ನು ನೋಡದವರು ಯಾರಾದರೂ ಇರ್ತಾರಾ ? ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಹಾಗಾದರೆ...

ನಗದುರಹಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎ.ಟಿ.ಎಂ....

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸು.50 ಲಕ್ಷ ಜನ ಹಾವು ಕಡಿತದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದಾರೆ....