You Are Browsing ‘Get Inspired’ Category

ಆಕೆ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಮನೋಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆ...

ಹೌದಾ… ಚಹ ಮಾರುವಾತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.12 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾನಾ..? ಎಂದರೆ..ಹೌದು,...

ಎಷ್ಟೇ ಬಡತನವಿದ್ದರೂ ಕಲಿಯ ಬೇಕೆನ್ನುವ ಛಲ ವಿದ್ದರೆ , ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಾದರೂ...

ಕೆಲವು ನೂರು ಕೋಟಿಗಳ ಟರ್ನೋವರ್ ಇರುವ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ...

ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ… ಹೆಸರಾಂತ ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ...

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವೀಗ...

ಹೌದು ಮತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಎಂಬುದು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ. ರಿಕ್ಷಾ...