You Are Browsing ‘Get Inspired’ Category

ಪೊಲೀಸ್ ಎಂಬದ ಬಳಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಹ ಊಹಿಸಲಾಗದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತವೆಂದರೆ.. ಒಂದು ಕಡೆ...

ಎಷ್ಟೇ ಬಡತನವಿದ್ದರೂ ಕಲಿಯ ಬೇಕೆನ್ನುವ ಛಲ ವಿದ್ದರೆ , ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಾದರೂ...

ಕೆಲವು ನೂರು ಕೋಟಿಗಳ ಟರ್ನೋವರ್ ಇರುವ ಒಂದು ಕಂಪೆನಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ...

ಇಂಜಿನೀರಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ… ಹೆಸರಾಂತ ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪೆನಿಯಿಂದ...

ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲೂ ರಕ್ತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವೀಗ...

ಹೌದು ಮತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಗೆ ಎಂಬುದು ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸ್ವತ್ತು ಅಲ್ಲ. ರಿಕ್ಷಾ...

7 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ… 2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರಕಾರ...