You Are Browsing ‘Get Inspired’ Category

ಅದು 2008 ನೇ ಇಸವಿ… ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಬೆಳಗಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಆ ದಿನ...

ಸ್ಪೇನ್’ನ ಆಂಟೊನಿನೋ ಫರ್ನಾಂಡೀಸ್ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ...

ತನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮದುವೆಗೆ ಆಗುವ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ...

ಹೌದು ತಂದೆತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾದ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆಟ, ಪಾಠ,...

ಅದು ದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿ. ಅದರ ಎದುರು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ...