You Are Browsing ‘Health’ Category

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯವಾಗಲೂ ಶೃಂಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾ, ಪೋರ್ನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೊಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿದಂತೆ ಎಂದು...

ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯೆಂದರೆ ತಿಳಿಯದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ಆಹಾರಕ್ಕೆ...

ವಾಹನಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗೋ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ತಸಂಚಲನ ಸಹ ಅಂತಹದ್ದೇ.....

ಈರುಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರು ಕೇಳದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ...

ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭಗಳಾಗುತ್ತವೆ...

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು… ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ...