You Are Browsing ‘Mythology’ Category

ಭಾರತ ದೇಶ ದೇವಾಲಯಗಳ ನಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಚರಾಚರ ಸೃಷ್ಠಿಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ...

ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು...

ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಹುಟ್ಟುಮಚ್ಚೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿ ಯಾರು ಎಂತಹವರು, ಯಾರ...

ನಮ್ಮ ದೇಶ ಅದೆಷ್ಟೋ ಧರ್ಮಗಳ ತವರೂರು. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅದೆಷ್ಟೋ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ...

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣು,...

ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಜನಿಸಿದ ಜೀವಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ದಿನ ಮರಣಿಸಲೇ...

ನಮ್ಮ ಸೌರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 9 ಗ್ರಹಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು....

ಯಾವುದೇ ಲಿಂಗಭೇಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ....