You Are Browsing ‘Mythology’ Category

ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಮೊದಲು ಬರುವ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಶುದ್ಧ ಏಕಾದಶಿಯನ್ನೇ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಥವಾ ಮುಕ್ಕೋಟಿ ಏಕಾದಶಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ....

ನಾವು ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ವೃತ್ತಾಕಾರ...

ತಾಜ್ ಮಹಲ್. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿನ 7 ಅದ್ಭುತಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಮುಂತಾಜ್ ಗಾಗಿ...

ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ, ವಿಲಾಸೀಜೀವನ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಣ… ಇವೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೆ...