You Are Browsing ‘omg’ Category

ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ನೀಚರು, ದುಷ್ಟರು, ದುರಾತ್ಮರು ಇರುವಂತಹ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದು. ಕೆಲವರು ಗೋಮುಖ ವ್ಯಾಘ್ರರಂತೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು...

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅವು ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ....

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಖಾಂಡ್ವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಜಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯಿದು....

ಆ ಯುವರಾಣಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ತೃಪ್ತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ....

ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಬೇಕು. ತಿರುಗಿಬೀಳಬೇಕು....

ನಿಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಪರಿಚಯವಿದ್ದರೆ…ಇಂತಹವರೂ ಇರುತ್ತಾರಾ ಎಂದು...

ತಿರುಚ್ಚಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿನ ತುವ್ವಕೂಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ, ಉಷಾ ದಂಪತಿಗಳು ಸಣ್ಣ...