You Are Browsing ‘Psychology’ Category

ಹಾವನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ…ಅದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ…ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಗೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ? ಹಾವನ್ನು ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಅದು...

ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಇರುತ್ತದೆಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ ?…ಹೌದು...

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು ಕೆಲವರಿರುತ್ತಾರೆ....

ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರತದ ಅತಿ ಪುರಾತನ ವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ...

ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ....

ಮೊದಲೇ ಆತ ದಾದಾ. ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ....

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರಲ್ಲವೇ? ಹೌದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದರೆ, ಗಂಡಸರು...

ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಲೆ ಚಕಚಕ ಅಂತ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೀರ…...