You Are Browsing ‘Psychology’ Category

ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಆಗದಿದ್ದರೂ, ಯಾವಗೆಂದರೆ ಆಗ ಕಷ್ಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಿದ್ದರೇ ಎಷ್ಟು ಟೈಂ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ....

ಹಾವನ್ನು ಸಾಯಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ…ಅದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ…ಅದು...

ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಇರುತ್ತದೆಂದರೆ ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಾ ?…ಹೌದು...

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು ಕೆಲವರಿರುತ್ತಾರೆ....

ಹಸ್ತ ಸಾಮುದ್ರಿಕಾ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾರತದ ಅತಿ ಪುರಾತನ ವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ...

ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ....

ಮೊದಲೇ ಆತ ದಾದಾ. ಆತನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ....

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡರಲ್ಲವೇ? ಹೌದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ...

ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದರೆ, ಗಂಡಸರು...