ಈ 5 ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಬಾರದಂತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆಂದರೆ..?

ಮದುವೆಗಳು, ಇತರೆ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆತಿಥ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುವುದು ಪರಿಪಾಠ. ಇವನ್ನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ನೀಡಿದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಅವು ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದರೇನೆ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಫ್ಟ್‌ಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಬಾರದಂತೆ. ಅವು ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣವೇ.

1. ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳು
ಕತ್ತಿ, ನೇಯಿಲ್ ಕಟ್ಟರ್, ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ, ಕತ್ತಿಗಳು, ಬ್ಲೇಡ್‌ಗಳು, ಚೈನ್ ಗರಗಸದಂತಹ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀಡಬಾರದಂತೆ. ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜತೆಗಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಾಯಿಸುವ ಸ್ವಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ರೀತಿಯ ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್
ಬೆವರು, ಕಣ್ಣೀರಿನಂತಹವನ್ನು ವರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಮುಖ ವರೆಸಲು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕರ್ಚೀಫ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಪಡೆದವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

3. ಚಪ್ಪಲಿ, ಶೂಸ್
ಚಪ್ಪಲಿ, ಶೂಸ್ ಸಹ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರಲ್ಲವಂತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರಂತೆ.

4. ಗಡಿಯಾರ
ಅಲಾರಂ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್, ವಾಲ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್, ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಬಾರದು. ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲ್ಲ. ಅವರ ಆಯುಸ್ಸು ಕುಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರಂತೆ.

5. ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳು
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಶುಭಕ್ಕೆ, ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಇತರರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬಾರದು. ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೂ ಕೂಡಿಬರಲ್ಲ. ಆಯಸ್ಸು ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

 


Click Here To Download Kannada AP2TG App From PlayStore!