ಯಾವ ತರಹದ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆಂದು ಗೊತ್ತಾ ?

ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳು ತುಂಬಿರುವ ಚೀಲ,ಯಾವಾಗಲೂ ನಗುತ್ತಿರುವ ಬುದ್ಧ(ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ)ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ. ಇಂತಹ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಹುಮಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೇಕೆಂದರೆ, ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಮೆನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ಮನೆ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತದೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ…?ಎಲ್ಲ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹಗಳೂ ಒಂದೇರೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.ನಿಂತಿರುವ , ಕುಳಿತಿರುವ ಹಾಗೂ ಮಲಗಿರುವ ಭಂಗಿಯ ವಿಗ್ರಹಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಂಗಿಯ ವಿಗ್ರಹವು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ,ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪಾತ್ರೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ :ಇಂತಹ ವಿಗ್ರಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ,ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳು ಸದಾಕಾಲ ಇರುತ್ತವಂತೆ.

5 ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿರುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ :ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೆನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ(ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ) ತುಂಬಿದ್ದು , ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಸುತ್ತದಂತೆ. ಇದರಿಂದ ತಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವಂತೆ.

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಣಿಗೆ ಇದ್ದರೆ :ಬೀಸಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿರುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ವಾಗುತ್ತವಂತೆ. ಜೀವನವೆಲ್ಲವೂ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತಂತೆ.

ದೊಡ್ಡ ಚೀಲ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೆ :ನಾಣ್ಯಗಳಿರುವ ದೊಡ್ಡಚೀಲದೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ, ಮಿತಿಯಲ್ಲದ ಸಿರಿ,ಸಂಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಮನೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ದಂತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವಂತೆ.

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂಮಾಲೆಯಿದ್ದರೆ: ಕೈಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಾಲೆಯಂತಹ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದಂತೆ. ಅಪಾರ ಜ್ಞಾನವಂತರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಾರಂತೆ.

ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ: ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ವಿಗ್ರಹವು ಕುಳಿತಿರುವ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧವಿರುತ್ತದಂತೆ.

ನಿಂತಿದ್ದರೆ :ನಿಂತಿರುವ ಭಂಗಿಯ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ದ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಸಂಪತ್ತು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಡೆದು ಬರುತ್ತದಂತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರಂತೆ.

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಣಿಗೆ,ಸೋರೆಕಾಯಿಯಿದ್ದರೆ :ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬುದ್ಧನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೀಸಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೋರೆಕಾಯಿಯಿರುವ ವಿಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ,ಆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿಯದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರುತ್ತಾರಂತೆ


Click Here To Download Kannada AP2TG App From PlayStore!