ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗೆ ಆ ಜೇಬು ಏಕೆ?ಎಂದಾದರೂ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆಯೇ ?

ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಯುವತಿ,ಯುವಕರೆಂಬ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಧರಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕೆಲವರು ಧರಿಸಿದರೆ,ಸ್ಟೈಲ್ ಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಹಾಗು ಹಿಂದೆ ಎರಡು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲಕ್ಕು ಜೇಬುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದೇ.ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜೇಬುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮುಂದುಗಡೆ ಚಿಕ್ಕ ಜೇಬನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಅದು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ಈಗ ನಾವು 1800 ಇಸವಿಯಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೌಬಾಯ್ಸ್ ಸರಪಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.ಪ್ರಪಂಚ ಸುತ್ತಾಡುವ ಇವರು ತಮ್ಮ ಗಡಿಯಾರ ಕೆಳಗೆಬಿದ್ದು ಒಡೆದು ಹೋಗದಿರಲೆಂದು ಈ ರೀತಿ ಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಲೆವೀಸ್ ಕಂಪೆನಿಯ ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಜೇಬನ್ನು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಈ ರೀತಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಜೇಬುಗಳನ್ನು1897 ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ತಯಾರುಮಾಡಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಆದರೂ ಇವುಗಳಿಂದ ನಮಗಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವಾದರೂ ಏನೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?

ಈ ಜೇಬುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ,ಕೀ ಚೈನ್,ಸಣ್ಣ ಸರಪಳಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಈ ಜೇಬುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ.ಇನ್ನೂ ನಾಣ್ಯಗಳು,ಬಸ್ಸು,ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೇಟುಗಳು ಹಾಗು ಅಂಗಿ,ಪ್ಯಾಂಟ್ ಜೇಬುಗಳಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಜೇಬುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಬಹುದು.ಲಿಪ್ ಬಾಮ್,ಲಿಪ್ ಸ್ಟಿಕ್,ಚಿಕ್ಕ ಬಾಚಣಿಗೆ,ಕಾಂಡೋಮುಗಳು,ಚಾಕು,ಐ ಪಾಡ್,ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ……ಹೀಗೆ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಈ ಜೇಬುಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು.


Click Here To Download Kannada AP2TG App From PlayStore!

Share this post

scroll to top